สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อดูผลการคัดเลือกได้แล้วจ้า

ระเบียบการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 19
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. กำหนดการเข้าค่าย ค่าย 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 7:00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 18:00 น. โดยจะค้างคืนที่ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช
 2. สถานที่จัดกิจกรรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ที่พัก : ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 3. คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
 4. จำนวนที่รับสมัครทั้งหมด 250 คน
 5. กำหนดการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 0.00 น. – 15 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น.
  • กรอกใบสมัครและทำข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ได้ที่ www.simc19.com
 6. เอกสารประกอบการสมัคร ส่งใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา(ปพ.7) หรือใบรับรองผลการศึกษา เป็นไฟล์ .pdf ทางเว็บไซต์
 7. ประกาศผลวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.simc19.com และ เพจค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 19 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองโดยส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมค่าสมัคร 800 บาท

หมายเหตุ

 1. หากส่งเอกสารหรือตอบคำถามในการสมัครไม่ครบตามข้อกำหนด จะไม่ได้รับพิจารณาคัดเลือก
 2. การตัดสินของคณะกรรมการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง เพจค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 19 ผู้สมัครจึงควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
 4. ทางคณะกรรมการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชขอนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้เพื่อติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในอนาคตเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชต่อไป โดยไม่มีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัดสินใจจะไม่เข้าร่วมค่าย จะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จึงจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากแจ้งภายหลังวันดังกล่าวทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ facebook.com/simedicalcamp19th